ANUNCI AJUTS DDGI. FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Fons econòmic de caràcter extraordinari

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 5 de juliol de 2022, va resoldre la convocatòria de les subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari, atorgant-nos una subvenció de 20.701,04 €.

El detall de les actuacions a les quals es destinarà aquest ajut podeu consultar-les en l’enllaç següent:

Anunci DDGI Fons extra 2022