ANUNCI AJUTS DDGI. FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha inclòs a l’Ajuntament de les Llosses convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2022, atorgant-nos una subvenció de 61.243,56 €, pels conceptes i imports que podeu trobar en el següent enllaç:

    Anunci DDGI FC 2022