Informació al contribuent

Calendari del contribuent

IMPOST DE VEHICLES     

IBI URBANA     

IBI RÚSTICA     

AIGUA     

DEIXALLES     

CEMENTIRI    

MAIG – JUNY

MAIG – JUNY

OCTUBRE

JULIOL – DESEMBRE

AGOST – OCTUBRE

Parròquia

 • Lloc i horari de pagament

  L’IBI Urbana i Rústica s’haurà de pagar al:

  Consorci de Recaptació Ripollès – Cerdanya

  Adreça: c/ Indústria, 27 – 17500 Ripoll

  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h


  L’Aigua s’haurà de pagar a:

  Ajuntament de Les Llosses

  Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h


  Actualment, l’IVTM i les Deixalles es paguen al Consorci Recaptació Ripollès-Cerdanya.