Edictes

Exercici: 2024 Bop: 113-0 Edicte: 4927 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 100-0 Edicte: 4251 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de 2024
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3814 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2024 suplement per transferencia entre partides
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3750 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública d'un projecte d'actuació específica (Exp. X2023000243)
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2676 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2024
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2675 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública de la modificació de la plantilla de personal de 2024
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11198 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 243-0 Edicte: 10726 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10098 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 227-0 Edicte: 9906 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 08/2023