Edictes

Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2676 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04/2024
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2675 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública de la modificació de la plantilla de personal de 2024
Exercici: 2023 Bop: 248-0 Edicte: 11198 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 243-0 Edicte: 10726 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10098 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informació pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 227-0 Edicte: 9906 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 08/2023
Exercici: 2023 Bop: 204-0 Edicte: 8708 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 8/2023
Exercici: 2023 Bop: 204-0 Edicte: 8707 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6776 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Delegació de competències del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 143-0 Edicte: 6162 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Delegació d'atribucions a regidors/es