Edictes

Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6776 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Delegaci贸 de compet猫ncies del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 143-0 Edicte: 6162 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Delegaci贸 d'atribucions a regidors/es
Exercici: 2023 Bop: 143-0 Edicte: 6160 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - R猫gim de dedicacions, retribucions, assist猫ncies i indemnitzacions dels membres de la corporaci贸
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6048 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 108-0 Edicte: 4561 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposici贸 p煤blica del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 99-0 Edicte: 4274 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informaci贸 p煤blica de sol路licitud de llic猫ncia urban铆stica en s貌l no urbanitzable per cornad铆s descobert exterior
Exercici: 2023 Bop: 96-0 Edicte: 4169 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Informaci贸 p煤blica de la sol路licitud de llic猫ncia urban铆stica per a l'ampliaci贸 d'un cobert agr铆cola
Exercici: 2023 Bop: 75-0 Edicte: 2947 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Nomenament d'arquitecta municipal
Exercici: 2023 Bop: 75-0 Edicte: 2944 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Exposici贸 p煤blica de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 03/2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11779 AJUNTAMENT DE LES LLOSSES - Aprovaci贸 definitiva de les ordenances per a l'exercici 2023