Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Les Llosses fins a:

Població

Ripoll

Puigcerdà

Girona

Barcelona

Distància

11,7 Km

72,9 Km

92,1 Km

133,2 Km