Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Les Llosses fins a:

Població

Ripoll

Puigcerdà

Girona

Barcelona

Distància

11,7 km

72,9 km

92,1 km

133,2 km