Riera del Merlès

La Riera del Merlès té un recorregut d’uns 47 km. Neix al vessant sud dels Rasos de Tubau, amb els torrents de la seva capçalera repartits entre Sant Jaume de Frontanyà, comarca del Berguedà, i les Llosses.

La riera destaca principalment per la puresa de l’aigua i la gran quantitat de gorgs i salts d’aigua en tot el seu traçat.

Actualment, és un espai natural protegit, i des de l’any 2017 se’n restringeix l’accés, en aplicació de l’Ordenança reguladora de l’ús públic de la Riera de Merlès (BOPG núm. 86, de 05-05-2017).