Història

Les primeres dades documentades de Les Llosses són de l’any 888, en les quals se cita Santa Maria de Matamala.

Els llocs de Les Llosses foren possessió del monestir de Santa Maria de Ripoll, del comtat d’Ausona, de l’antiga vegueria del Ripollès, del comtat de Besalú, dels senyors de Guàrdia o Saguàrdia i dels senyors de Pinós.

L’any 1830 es creà el municipi de Viladonja que fou anomenat fins al 1860 Sant Esteve de la Riba i, finalment, a partir de 1974, com a conseqüència de la seva migradesa demogràfica, fou agregat al municipi de Les Llosses.

L’any 1895 el suïs Edmund Bebié creà la colònia tèxtil la Farga de Bebié.

L’any 1991 agregació de Palmerola.