ANUNCI AJUTS DDGI. FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA   Fons econòmic de caràcter extraordinari La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 5 de juliol de 2022, va resoldre la convocatòria de les subvencions del Fons econòmic de caràcter extraordinari, atorgant-nos una subvenció de 20.701,04 €. El detall de les actuacions a les quals es […]

ANUNCI AJUTS DDGI. FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2022

ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA   Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha inclòs a l’Ajuntament de les Llosses convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2022, atorgant-nos una subvenció de 61.243,56 €, pels conceptes i imports que podeu trobar en el següent enllaç: […]

ANUNCI SUBVENCIONS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

AJUTS DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE L’ Ajuntament  ha rebut una subvenció per import de 24.554,25 €-expedient RI53135021-en la convocatòria corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de l’annex 5: Recuperació del potencial forestal i la prevenció d’incendis,  dels ajuts de la gestió forestal sostenible de l’exercici 2021. L’objectiu ha estat l’arranjament del camí de Portavella a la bassa de Puig […]

1 2 3